تجهيزات نوين تخليه و بارگيري بنادر

700,000 ریال موجود

مولف:  غلامرضا حاتمی

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: بنرها وسایل و تجهیزات

موضوع: Harbors – Equipment and Supplies

مشخصات ظاهری: 129 صفحه، وزیری، رنگیمحصولات مرتبط