مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي بندري

450,000 ریال موجود

تدوین و گردآوری: ادراه کل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش : انتشارات اسراردانش

موضوع: بندرها و مناطق آزاد – قوانین و مقررات - ایران

مشخصات ظاهری: 252 صفحه، پالتویی
 محصولات مرتبط