آزمون‌هاي استخدامي مشترک دستگاه‌هايي اجرايي کشور

1,450,000 ریال موجود

تهیه و تنظیم  :  بهروز پرتو

موضوع  :  آزمون‌های استخدامی – ایران، آزمون‌های استخدام دولتی – ایران آزمون‌ها

مشخصات ظاهری  :  528 صفحه، وزیری

مشخصات نشر  :  انتشارات شباهنگمحصولات مرتبط