آلودگي هاي ناشي از سوانح دريايي و نحوه مقابله با آن

900,000 ریال موجود

مولف  :  سازمان بنادر و دریانوردی , مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی

موضوع  :  آلودگی های ناشی از سوانح دریایی

سال چاپ  :  1390

 

آلودگي هاي ناشي از سوانح دريايي و نحوه مقابله با آن
الزامات فني و اجرايي بر اساس کنوانسيون و پروتکل
OPRC/HNS
در بنادر امام خميني ره،عسلويه

 محصولات مرتبط