مجموعه قوانين ، آيين نامه ها و تصويب نامه ها مرتبط با مناطق ساحلي

520,000 ریال موجود

مولف  :  اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

موضوع  :  مناطق ساحلی , مدیریت , قوانین و مقررات

ایران , قوانین و احکام

سال چاپ  :  1390

 

یکی از اقدامات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی مطالعات و دسته بندی مباحث تخصصی و نشر آنها به منظور ارتقا سطح اطلاعات و تسهیل دسترسی متخصصان و دست اندرکاران امور مرتبط با بنادر ، سواحل و دریا است.

افزایش حجم کتب حقوقی به لحاظ دید کارشناسانه خاص در این خصوص و لزوم دسته بندی مباحث حقوقی در هر زمینه ، سبب نگارش کتاب پیش رو شده استمحصولات مرتبط