سيستمهاي مخابراتي و کمک ناوبري

650,000 ریال موجود

مولف  :  عبدالله قاسمی , مسعود باقر خانی

موضوع  :  رادار و دریانوردی , ماهواره های دریانوردی

ماهواره های مخابراتی

سال چاپ  :  1389

آموزش اپراتور‌ها و پرسنل مخابرات دریایی در بکارگیری صحیح دستگاه‌های مخابراتی و توجه کامل به دستورالعمل‌ها و استانداردهای مخابراتی جهت ارتقاء سطح فنی و کیفیت ارتباطات دریایی کشور امری ضروری است، که در صورت رعایت می‌تواند جایگاه بنادر و کشتیرانی کشور را در دنیا ارتقا دهد.محصولات مرتبط