تاريخچه و لينک هاي مربوطه

نگاهی به تاریخچه سازمان بنادر و کشتیرانی
اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به تاریخ 12 ذیحجه سال 1229 برابر با نوامبر 1814 میلادی باز
مگردد. در آن سال ها در بندر بوشهر اداره ای به عنوان ( شعبه گمرکات جنوب ) تاسیس گردید
در تاریخ 6-11-1306 شمسی تاسیسات و تجهیزات اداره بندر انزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل و 
اداره امور آن به مامورین ایرانی سپرده شد.
از سال 1307 بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان پیدا کرد و امر تجارت در دریای آن رونق یافت و 
به منظور اداره امور بنادر کشور ( اداره کل بنادر ) در 15 بهمن ماه 1314 در تهران تاسیس گردید
در تاریخ 24-10-1317 هیئت وزیران آیین نامه بندری ایران را که از طرف وزارت راه تهیه و پیشنهاد گشته
بود به تصویب رساند و مقرر گردید در بنادری که وزارت راه نماینده ندارد اداره کل گمرک به نمایندگی از طرف
وزارت مذکور ، مجری آیین نامه مورد بحث باشد

ادامه مطلب...

 

سازمان بین المللی دریانوردی      سازمان بنادر و دریانوردی ایران      شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی

انجمن بین المللی دریانوردان               امور شرکت ها                           وبسایت تخصصی صنعت دریایی

سایت خبری پورت پرس               ماهنامه تخصصی بندر و دریا