قوانين و مقررات

ضوابط و تعهدات ناشر:

1 -  ارزش کتابها بر اساس قیمت تعیین و در پشت جلد مشخص شده است

2- در صورت هر گونه ایراد چاپی در متون کتاب و یا نقص و ایراد در صحافی کتاب ارسالی قابل برگشت بوده و بدون در نظر گرفتن هیچگونه هزینه اضافی تعویض خواهد شد

3 - هزینه ارسال کتاب از طریق پست برای کلیه مراکز استان ها و شهرستانها
الف) یک جلد مبلغ 50000ریال
ب) بیش ازیک جلدتا سقف 5 جلد 200000ریال
ج)بیش از 5جلدمبلغ 300000ریال

4 - هر گونه سوءاستفاده و یا استفاده غیر متعارف از سایت ناشر پیگرد قانونی خواهد داشت

5 - ارائه نظرات. پیشنهادات و انتقادات مارا در رسیدن به اهدافمان یاری و کمک خواهد کرد

6 - اعلام شکایت از طریق خریدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که اثبات حق به نفع خریدار باشد اعاده حق خواهد شد

7- هزینه ارسال از طریق پست و یا باربری بصورت کارتن و بیش از 10جلد به هزینه خرید کتاب بر اساس هزینه ارسال پستی اضافه خواهد داشت

 

قابل توجه درخواست کنندگان کتاب از طریق سایت اسرار دانش:

باعنایت به این که هزینه سفارش کتاب تا 5 جلد 250000 ریال ذکر شده است از آنجاییکه بعضی از درخواست کنندگان تنها یک کتاب انتخاب می کنند و بعضا هزینه پست پیشتاز

برای یک کتاب از مبلغ فوق معمولا کمتر می شود.

توضیح اینکه : (هزینه ی پست طبق تعرفه پست و براساس تعداد صفحات و محاسبه وزن تقریبی تعیین می گردد که این مبلغ ممکن است دقیقا معادل فیش پستی نباشد)

لذا ناشر خود را متعهد به جبران اضافه پرداختی می نماید.

بدینوسیله پیشنهاد به شرح زیر دارد:

1- مبلغ اضافی در بستانکار شما ذکر شده و در درخواست ای بعدی اعمال گردد.

2- یک کتاب در مقابل اضافی پرداختی به درخواست کننده تقدیم نماید. 

جواد احمدزاده

مدیرمسئول

انتشارات اسرار دانش