درباره مدير مسئول

سوابق و تجربیات مدیر مسئول انتشارات اسرار دانش
جواد احمد زاده سبزوار
جواد احمد زاده در سال 1351 موفق به اخذ دیپلم از دبیرستان خوارزمی تهران گردید و در
سال 1352 در کنکور سازمان بنادر و کشتیرانی شرکت و موفق به قبولی در رشته مخابرات و
همچنین گرفتن بورسیه سازمان ، به مدت 2 سال گردید . پس از گذرندان دوره مهندسی
مخابرات به بندر خرمشهر منتقل و مشغول به کار در قسمت مخابرات گردید و تا شروع
جنگ تحمیلی در بندر فعالیت می نمود . پس از شروع جنگ به تهران اعزام و در ستاد بندر
خرمشهر در مرکز مشغول به کار گردید .
سال 1364 در اوج بحران جنگ ، داوطلبانه به چابهار منتقل و سمت معاون عملیات را پذیرا
شد . نامبرده پس از یک سال خدمت مجددا به مرکز منتقل و به عنوان کارشناس امور بندری
مشغول گردید
در سال 1365 به عنوان سرپرست بندر شهید باهنر در بندرعباس مشغول به کار گردید و به
مدت 4 سال در بندر مذکور فعالیت نمود
در سال 1370 به مرکز منتقل و مقدمات تشکیل کمیته دموراژ را فراهم و این کمیته را بر
اساس مصوبه شورای عالی ترابری کشور و به منظور از بین بردن مدت انتظار نوبت کشتی ها
به راه انداخت. در سال 1372 پس از شرکت در کنکور دانشگاه تهران از طرف سازمان به
.مدت 4 سال رشته مدیریت بازرگانی را گذراند ایشان در مدت تحصیل به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی
و ارائه مقالات در خصوص ( حمل و نقل ) و (اقتصاد و بازرگانی) کشور پرداخت تا اینکه در
.سال 1376 موفق به اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید
از آنجائی که به کارهای فرهنگی علاقه داشت با راهنمایی و همکاری برادران که مدیران  انتشارات
معروفی همچون  شباهنگ و گزینه هستند پس از بازنشستگی اقدام به چاپ و نشر کتاب های علمی
و دانشگاهی پرداخت.
از سال 1385 با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی موفق به انتشار کتاب های ( حمل و نقل و دریانوردی ) گردید
که تا کنون این همکاری ادامه دارد و بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه فوق به چاپ رسیده است.