اقتصاد حمل و نقل دريايي جلد دوم

1,000,000 ریال موجود

عنوان: اقتصاد حمل و نقل دریایی (جلد دوم)


نویسنده: مارتین استاپفورد


مترجم: علی اکبر صفائی


مشخصات نشر: اسراردانش


موضوع: حمل و نقل دریایی 


مشخصات ظاهری:768 صفحه،  وزیری 
 محصولات مرتبط