حقوق بين الملل درياها

500,000 ریال موجود

مؤلف: اشرف خدادادی

 

مشخصات نشر: انتشارات جنگل

 

موضوع: حقوق بین الملل دریاها

 

مشخصات ظاهری:248 صفحه، وزیری  

 محصولات مرتبط