راهنماي کاربردي در ورزش جلد اول آشنايي با ورزش هاي همگاني و بازي هاي بومي و سنتي

300,000 ریال موجود

مؤلفان: سید ابوالفضل تجلی، مهدی فلاحتی مروست، سعید کوثری، حسن حسینی سیانکی، محمد رضا ابراهیم آبادی

 

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش

 

موضوع: ورزش – ایران – ورزش های سنتی – بازی های کودکان ایرانی

 

مشخصات ظاهری:146 صفحه، وزیری  محصولات مرتبط