عمليات کالاي فله خشک

300,000 ریال موجود

مولف: ایرج مدیری
 

موضوع: ترمینال های کانتینری، جامدات توده ای، حمل و نقل، قوانین و مقررات، قانون دریایی
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری: 302 صفحه  رنگی، وزیریمحصولات مرتبط