لجستيک و زنجيره تامين

350,000 ریال موجود

نویسنده: مرتضی آسیان پور
 

موضوع: حمل و نقل دریایی، تدارکات بازرگانی، مدیریت
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:374 صفحه  رنگی، وزیری

 

قیمت مجموعه ده جلدی: 2700000 ریالمحصولات مرتبط