عمليات پايانه کانتينري

350,000 ریال موجود

نویسنده: مهدی رستگاری
 

موضوع: ترمینال های کانتینری
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:320 صفحه  رنگی، وزیری

 

قیمت مجموعه ده جلدی: 2700000 ریالمحصولات مرتبط