پايانه کالاي مايع غيرنفتي

150,000 ریال موجود

مولف: آرش یارمحمدی
 

موضوع: مایعات حمل و نقل روغن های خوراکی مواد غذایی
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:134 صفحه  رنگی، وزیریمحصولات مرتبط