اسرارمالي کسب و کارها

200,000 ریال موجود

مؤلف: استوارت وارنر Stuart warner

مترجم: آرمین محمودی

موضوع: شرکتهای اقتصادی –  امور مالی

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 144 صفحه، رقعی

 محصولات مرتبط