اصول خود امدادي و دگر امدادي در مواجهه با عوامل جنگهاي نوين به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

100,000 ریال موجود

نویسنده:  دکتر محمد نوبخت

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش

موضوع: سلاح های شیمیایی پیش بینی های ایمنی، سلاح های هسته ای، کمکهای اولیه

مشخصات ظاهری: 190صفحه،پالتوییمحصولات مرتبط