اصول کمکهاي اوليه روان شناختي در مواجهه با شرايط پر خطر براي نظاميان به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

100,000 ریال موجود

نویسنده:  دکتر محسن اسکندری

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش

موضوع: سربازان خدمات-  بهداشت روانی، جنگ جنبه های روان شناسی

مشخصات ظاهری: 1100صفحه،پالتوییمحصولات مرتبط