مخاطرات دريايي ناشي از تخليه آب توازن کشتي ها

300,000 ریال اتمام موجودی

نویسنده: همیرا آگاه

موضوع: کشتی ها  جنبه های زیست محیطی، آلودگی ها جنبه های زیست محیطی، حمل ونقل جنبه های زیست محیطی

مشخصات نشر: نشر اندیشمند

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 144 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط