حقوق دريايي

500,000 ریال موجود

مولف  :  دکتر مرتضی نجفی اسفاد

سال چاپ  :  1392

مشخصات نشر  :  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،1387

مشخصات ظاهری  :  362 صفحه، نمایهمحصولات مرتبط