مباني و پي رنگ ها در ساخت اجتماعي و کانون هاي زيستي و شهري سواحل جنوبي ايران

700,000 ریال موجود

ناظر و مدیر پروژه  :  محمدرضا امامی

پژوهش گر  :  حمید ودادی

مشخصات ظاهری  :  447 صفحه , وزیری

سال چاپ  :  زمستان 1392محصولات مرتبط