مجموعه مقررات ملي براي پياده سازي کنوانسيون

600,000 ریال موجود

حقوق بین‌الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت‌ها خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانند و آنها را در روابط با یکدیگر اجرا می‌کنند. علاوه بر این حقوق بین‌الملل شامل قواعدی است که شیوه تشکیل و وظایف سازمان‌های بین‌المللی و روابط این سازمان‌ها با یکدیگر و دولت‌ها و در برخی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می‌کندمحصولات مرتبط