دستور العمل ايمني و بهداشت در کشتي

350,000 ریال موجود

مولف  :  مرکز بررسی و مطالعات راهبردی

مترجم  :  نسرین اتابک

سال چاپ  :  1390

 

کتاب مذکور اشاره اي به لزوم ايجاد فرهنگ ايمني براي کمک کردن به دريانوردان با استفاده از سيستم هاي ايمن و
مطمئن براي انجام کار ضروري مي باشد
مرکز بررسي و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي به منظور ارتقاي سطح ايمني بهداشت وسلامتي
دريانوردان اقدام به سفارش چاپ اين کتاب را کرده تامورد استفاده کليه دست اندر کاران حمل ونقل دريايي به
خصوص دريانوردان گردد، مضافا در اين کتاب مسئوليت هاي مالکان کشتي ، کاپيتان کشتي ، دريانوردان کميته
بهداشت و ايمني ، مشخص گرديده است

 

براي دريافت فهرست اين کتاب لطفا کليک کني

براي دريافت پیشگفتار اين کتاب لطفا کليک کنيدمحصولات مرتبط