تجارت اکترونيکي در بنادر مفاهيم،کاربردها و نمونه

450,000 ریال موجود

مولف  :  دکتر علی اکبر جلالی , دکتر سعید روحانی

مهندس رحمان منفرد , مهندس مرتضی معلق

موضوع  :  بازرگانی الکترونیکی , بندرها , جنبه های اقتصادی

سال چاپ  :  1391محصولات مرتبط