يدک کشي در بنادر راهنماي عملي

900,000 ریال موجود

عنوان:  یدک کشی در بنادر راهنمای عملی

مؤلف: کاپیتان هنک هنسن

مترجمان: حمید حمیدی نازنین ساغری

مشخصات نشر: اسراردانش

موضوع: قایق های یدک کش دستنامه ها

مشخصات ظاهری: 564 صفحه، سیاه و سفید ، وزیریمحصولات مرتبط