مباني لجستيک و زنجيره تامين

800,000 ریال موجود

عنوان: مبانی لجستیک و زنجیره تامین

تهیه و گرد آوری: سعید ممدوحی

تهیه و تدوین: شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل

مشخصات نشر: اسراردانش

موضوع: تدارکات بازرگانی - مدیریت

مشخصات ظاهری: 184 صفحه، رنگی ، وزیریمحصولات مرتبط