دوره آموزشي مديريت عمليات پايانه مسافر دريايي

400,000 ریال موجود

عنوان:  دوره آموزشی مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی

تهیه و گرد آوری: محمد پور حاجی (MSc)

تهیه و تدوین: شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل

مشخصات نشر: اسراردانش

موضوع: حمل و نقل دریایی ایران پیش بینی های ایمنی مدیریت- ترمینال های دریایی- راهنمای آموزشی

مشخصات ظاهری: 83 صفحه، رنگی ، وزیریمحصولات مرتبط